با ما بیشتر آشنا شوید...

شرکت رویاي مبل ماندگار در سال 1388 با شعار حفظ طبیعت و محیط زیست پا به عرصه تولید در صنعت مبلمان گذاشته و با بنیان گذاري صنعت مبلمان پلیمري در ایران و خاورمیانه تحولی عظیم در صنعت مبلمان پدید آورد.از دیرباز تا کنون همواره مبلمان را مترادف با صنعت چوب برشمرده اند، اما امروزه به یمن بهره گیري از مواد و فناوري هاي نوین صنعتی تولید مبلمان ABS دیگر به صنعت چوب محدود نمی شود ، براي نمونه امروز مواد پلیمري که با ویژگی دوستدار محیط زیست تولید شده اند، جایگاه ویژه اي در صنعت مبلمان یافته اند شرکت رویاي مبل ماندگار به عنوان بنیانگذار این صنعت سبز، با نگاهی فراتر از صنعت و فن آوري و با استفاده از دانش و تخصص طراحی و با نگرشی جهانی با بهره گیري از مواد نو و قابل بازیافت، مبانی فکري و عملی نوینی را در صنعت مبلمان بنا نهاده است.

صـنـــدلی ها

Chairs
مشاهده همه

میـــــز ها

Tables
مشاهده همه

ســـت های پیـــشنهادی

Suggestions
مشاهده همه
رستورانهای تجهیز شده
تالارهای تجهیز شده
«ماندگار» است که می ماند...
افتخارت
مزیت های رقابتی
تکنولوژی در مبلمان